Forsikringsvilkår Bedrift

Image gradient

 

HVORFOR MÅ VI HA VILKÅR?

Det var en gang det å bli forsikret var et partnerskap på liv og eksistens, som krevde stor gjensidig respekt. Forsikringen var et skjebnefellesskap basert på filosofien om at det var bedre å stå sammen om å dele risiko.

Denne form for forsikring var gjeldende helt fra oldtidens Mesopotamia og frem til 1800-tallets England. Da oppstod den moderne forsikring, som ble noe man handlet med og investerte i. På denne måten forsvant også sammenhengen mellom risikoens dekning og menneskene bak. Forsikring ble ganske enkelt til noe som kunne gjøres opp med penger, og erstatning var ikke lenger et spørsmål om hjelp.

I stedet ble det et spørsmål om å få mest mulig ut av situasjonen i forhold til det man hadde betalt gjennom årene. Forsikring mistet kontakten med sin opprinnelse og ble etter hvert til noe de færreste tenker så mye over. I overgangen fra å være partnerskap til å bli en hyllevare, forsvant også et av forsikringens fineste kjennetegn; Den uskrevne overenskomst om at erstatning ikke bare kan gjøres opp i penger, men at det mest av alt gjelder å hjelpe hverandre og begrense skaden når den inntreffer.

Selv om vi i Winterbergh mener at den mest moderne forsikring i verden skal bygge på disse opprinnelige ideer må vi ha vilkår. Vilkår er en bekreftelse på avtalens innhold, og vi anbefaler at du leser de i sammenheng med dine forsikringsbevis.

 

Hvordan vet jeg hvilket vilkår som gjelder min forsikring?

Datoen dine forsikringer gjelder fra (ditt forrige hovedforfall/oppstartsdato) styrer versjonen av vilkår som er gjeldende for deg. Dersom forsikringsperioden gjengitt på ditt forsikringsbevis starter i 2020, gjelder "Forsikringsvilkår 2020" for ditt forsikringsforhold.

Eksempel: Forsikringsperiode 01.06.2020-31.05.2021, gjelder vilkår: "Forsikringsvilkår 2020"

 

Vilkår:

Generelle vilkår

Generelle vilkår WGEN 1-4 vilkår 2022

Generelle vilkår WGEN 1-3 vilkår 2021

Generelle vilkår WGEN 1-2 vilkår 2021

Generelle vilkår WGEN 1-1 vilkår 2020

Person

Fritidsulykke WFRI 1-2 vilkår 2021

Fritidsulykke WFRI 1-1 vilkår 2020

Gruppeliv WGRU 1-7 vilkår 2022

Gruppeliv WGRU 1-5 vilkår 2021

Kollektiv ulykkesforsikring WKUL 1-4 vilkår 2022

Kollektiv ulykkesforsikring WKUL 1-3 vilkår 2021

Kollektiv ulykkesforsikring WKUL 1-2 vilkår 2020

Personalforsikring WPER 1-2 vilkår 2021

Personalforsikring WPER 1-1 vilkår 2020

Reise WREI 1-5 vilkår 01.04.2022

Reise WREI 1-4 vilkår 2022

Reise WREI 1-2 vilkår 2021

Reise WREI 1-1 vilkår 2020

Sykeavbrudd WSYA 1-3 vilkår 01.04.2022

Sykeavbrudd WSYA 1-2 vilkår 2021

Sykeavbrudd WSYA 1-1 vilkår 2020

Sykelønn WSYL 1-2 vilkår 2021

Sykelønn WTCSYL 1-1 vilkår 2020

Yrkesskade WYSS 1-3 vilkår 2022

Yrkesskade WYSS 1-2 vilkår 2021

Yrkesskade WYSS 1-1 vilkår 2020

Vertikal Helseforsikring 23.09.2021

Vertikal Helseforsikring 25.09.2020

 

Bygning og Eiendeler

Bedriftsforsikring WBED 1-5 vilkår 01.04.2022

Bedriftsforsikring WBED 1-4 vilkår 2022

Bedriftsforsikring WBED 1-3 vilkår 2021

Bedriftsforsikring WBED 1-2 vilkår 2020

Borettslag Boligsameieforsikring WBRL 1-4 vilkår 01.04.2022

Borettslag Boligsameieforsikring WBRL 1-3 vilkår 2022

Borettslag Boligsameieforsikring WBRL 1-2 vilkår 2021

Borettslag Boligsameieforsikring WBRL 1-1 vilkår 2020

Dataangrep WDAT 1-1

Kombinert industriavbruddsforsikring WIAV 1-3 vilkår 2022

Kombinert industriavbruddsforsikring WIAV 1-2 vilkår 2021

Kombinert industriavbruddsforsikring WIAV 1-1 vilkår 2020

Kombinert industriforsikring WIND 1-4 vilkår 01.04.2022

Kombinert industriforsikring WIND 1-3 vilkår 2022

Kombinert industriforsikring WIND 1-2 vilkår 2021

Kombinert industriforsikring WIND 1-1 vilkår 2020

Maskinavbrudd WMAV 1-2 vilkår 2021

Maskinavbrudd WMAV 1-1 vilkår 2020

Maskinforsikring WMAS 1-2 vilkår 2021

Maskinforsikring WMAS 1-1 vilkår 2020

Naturskade WNAT 1-2

Næringsbyggforsikring WNBY 1-4 vilkår 01.04.2022

Næringsbyggforsikring WNBY 1-3 vilkår 2022

Næringsbyggforsikring WNBY 1-2 vilkår 2021

Næringsbyggforsikring WNBY 1-1 vilkår 2020

Prosjekt Kombinert Entreprenørforsikring WPRO 1-2 vilkår 2021

Prosjekt Kombinert Entreprenørforsikring WPRO 1-1 vilkår 2020

Verdisak næring WVER 1-2 vilkår 2021

Verdisak næring WVER 1-1 vilkår 2020

Kjøretøy

Arbeidsmaskin WARM 1-4 vilkår 2022

Arbeidsmaskin WARM 1-3 vilkår 2021

Arbeidsmaskin WARM 1-2 vilkår 2020

Næringsbilforsikring WNBL 1-8 vilkår 2022

Næringsbilforsikring WNBL 1-7 vilkår 2022

Næringsbilforsikring WNBL 1-6 vilkår 2021

Næringsbilforsikring WNBL 1-5 vilkår 2021

Næringsbilforsikring WNBL 1-4 vilkår 2020

Storbil WSTB 1-5 vilkår 2022

Storbil WSTB 1-4 vilkår 2021

Storbil WSTB 1-3 vilkår 2020

Tilhenger WTIL 1-2 vilkår 2021

Tilhenger WTIL 1-1 vilkår 2020

Veterankjøretøy WVET 1-3 vilkår 2022

Veterankjøretøy WVET 1-2 vilkår 2022

Veterankjøretøy WVET 1-1 vilkår 2021

Ansvar

Ansvar WANS 1-2 vilkår 2021

Ansvar WANS 1-1 vilkår 2020

Ansvar for behandlere i helsesektoren WBIH 1-2 vilkår 2021

Ansvar for behandlere i helsesektoren WBIH 1-2 vilkår 2020

Ansvar for bygge-og anleggsbransjen WABA 1-3 vilkår 2021

Ansvar for bygge-og anleggsbransjen WABA 1-2 vilkår 2020

Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter WARI 1-2 vilkår 2021

Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter WARI 1-1 vilkår 2020

Ansvar for styremedlemmer og administrerende direktør WAST 1-2

Ansvar for styremedlemmer og administrerende direktør WAST 1-1

Byggherreansvar inkludert graving sprengning WABI 1-2 vilkår 2021

Byggherreansvar inkludert graving sprengning WABI 1-1 vilkår 2020

Byggherreansvar uten graving spregning WABU 1-2 vilkår 2021

Byggherreansvar uten graving spregning WABU 1-1 vilkår 2020

Formueskade WAFO 1-2 vilkår 2021

Formueskade WAFO 1-1 vilkår 2020

Underslag WUND 1-2 vilkår 2021

Underslag WUND 1-1 vilkår 2020

 

Transport

Transportforsikring av varer WTRA 1-2 vilkår 2021

Transportforsikring av varer WTRA 1-1 vilkår 2020

 

Fornyelse og vilkårsbrev:

Fornyelsesbrev 01.05.2022

Fornyelsesbrev 01.04.2022

Fornyelsesbrev 01.01.2022

Fornyelsesbrev 01.03.2021

Fornyelsesbrev 01.01.2021