Unngå frost og vannskader

Image gradient

Vintersesongen kan by på streng kulde over lengre tidsrom. Det er derfor svært viktig at vi setter på nok varme i alle rom med ledninger. 


Kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger inne i skap, under kjøkkenbenker og i kjellerrom hvor det ikke vanligvis er påsatt like mye varme som i oppholdsrom. Viser det seg at en ikke har satt på eller har satt på for lite varme, så kan dette føre til en avkortning på forsikringen og slik medføre en økonomisk konsekvens for forsikringstaker. 

Winterbergh oppfordrer sine kunder til å være føre var og ta forholdsregler spesielt når du reiser bort over lengre perioder. Dette gjelder i bolighus, men spesielt fritidshus/ hytter er svært utsatt.

 

Tips for å unngå frostskader om vinteren

  • Sørg for tilstrekkelig oppvarming og spesielt i rom der rørene går i yttervegger. En huskeregel er at temperaturen ikke skal være under 10 grader.
  • Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene når du skal være borte lenge fra bolig eller fritidshus
  • Utvendig vannledning fryser ofte, vurder muligheten for å ha varmekabel i vannrøret.
  • Steng lufteventiler
  • Rydd tak, balkong og terrasse for snø og is, og påse at nedløp og rister er fri for snø/is.
  • Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder. 
  • Vannet skal stenges av når hytta ikke er i bruk.
  • Skal du ut på reise, avtal tilsyn på boligen.