Høytid for brann

Image gradient

Statistisk sett så er desember den måneden i året der det oppstår flest boligbranner. Hele 50 % flere boligbranner oppstår i julemåneden enn ellers i året. Åpen ild og elektrisitet er de største brannårsakene.

 

Elektriske anlegg

Mellom 40 og 50 prosent av alle boligbranner, skyldes feil på det elektriske anlegget. Varmgang i sikringsskap, eller vannkokere og brødristere som tar fyr, er vanlige årsaker til boligbranner.

 • Sjekk det elektriske anlegget. Har man et elektrisk anlegg av eldre dato, få en elektriker til å se over at alt er som det skal være eller ta kostnaden med å bytte det ut.
 • Det kan bli kaldt i desember, så pass på elektriske apparater og at de ikke blir overopphetet. Belysning som skal brukes utendørs, må være spesielt egnet til dette formålet. La aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet, og unngå skjøteledninger.


Levende lys og bruk av ildsteder

 • Slukk elektrisk julepynt både når du legger deg og når du forlater huset. Husk at dette gjøres ved å skru av strømbryteren eller ved å dra ut kontakten. 
 • Forlat aldri et rom med levende lys i og sørg også for at levende lys er utenfor rekkevidde for barn og husdyr.
 • Feil bruk av ildsted kan utgjøre en trussel. Det er viktig å fyre med tørr ved og for å unngå sotbrann i pipen er det viktig at det er god trekk i ovnen.
 • Unngå at tekstiler som gardiner og lignende henger inntil panelovner da dette kan ta fyr.
 • Fakler må plasseres i god avstand fra boligen slik at de ikke kan føre til antennelse.
   

Brannalarm og brannslukningsapparat

 • Husk å teste og bytte ut batteri på brannvarslere i hjemmet.
 • Sjekk brannslukningsapparat jevnlig. En sjekkliste for hvordan du gjør dette er tilgjengelig på brannvesenet.no

Kilde: dsb.no