Totalbrann i Jevnaker

Gunnar Rohr-Torp opplevde enhver huseiers mareritt

 

På kvelden den 26. januar fikk Knut Rohr-Torp telefon om at faren sitt hus sto i brann. Gunnar Rohr-Torp var selv på ferie på Tenerife på branntidspunktet. En nabo varslet om brannen og Jevnaker brannvesen kom raskt til stedet. Heldigvis hadde brannkorpset akkurat vaktskifte og de hadde derfor full bemanning på stasjonen da alarmen gikk.  

Ulmende aske

Til tross for et totalskadet hus, står deler av huset fortsatt igjen. Årsaken til dette er utelukkende rask utrykning og at hele brannkorpset var samlet da alarmen gikk. At brannvesenet kom raskt til stedet gjorde at de forhindret huset fra å brenne helt ned, og de fikk også reddet ut diverse personlige eiendeler og albumer, noe familien er svært glade for.

Brannårsaken er basert på en lei hendelse, og er forårsaket av at aske ble plassert ute på terrassen. Ekteparet hadde fyrt i peisen dagen før, men det var fortsatt ulmende aske igjen da den ett døgn etter ble satt ut. 

 

Takker en god forsikringsordning

"Vi er først og fremst glade for at det ikke var noen i huset da brannen startet. I tillegg var det heldig at brannvesenet kom så raskt til stedet og fikk slukket brannen, sier Gunnar Rohr- Torp. Forsikringsselskapet har gjort en meget god jobb, og vi er svært glade for å ha et så profesjonelt selskap i ryggen når skaden først skjer.

 

Gunnar Rohr- Torp oppfordrer alle om å ta forholdsregler når en skal tømme peisen for aske, og huske å bruke en askebøtte. Investér i en alarm slik at brannvesenet så raskt som mulig kommer til stedet, sier Rohr- Torp.

 

Gjenoppbygningen av huset er nå i gang, og huset vil igjen være beboelig utpå høsten. Forsikringsselskapet vil, sammen med sin samarbeidspartner Naturvernforbundet, sette seg ned med Rohr-Torp for å gå gjennom hvilke miljøvennlige og energieffektive løsninger huset nå kan få. Denne rådgivningen er en del av selskapets konsept, der miljøvennlige skadeoppgjør står sentralt.

Forsikringsselskapet møtte Gunnar og Knut Rohr-Torp (sønn) under besiktigelse av gjenoppbyggingen tidlig i juni. Til tross for et totalskadet hus, står garasjen med Gunnar sin 60-år gamle Austin Healey like hel. På bildet ser vi Gunnar og Knut foran Knut sin Alfa Romeo.