Klagemuligheter

Klagemuligheter

Winterbergh Forsikring skal ikke bare gi råd om hvordan din forsikringsdekning bør settes sammen, men også være der når uhellet skulle være ute. Selskapet har som overordnet mål å gjøre opp alle skader på en så objektivt riktig og god måte som mulig, og i samsvar med forsikringsavtalen og gjeldende lovgivning. Dersom du av en eller annen grunn likevel ikke skulle bli fornøyd med ditt skadeoppgjør eller behandlingen av din skade, har vi opprettet et Kunderåd hvor du vil kunne få saken din vurdert av et panel bestående av 4 deltakere som vil se på saken med nye, kritiske øyne. Kunderådet kan nås ved å sende en skriftlig henvendelse/klage til skade@winterbergh.no og merke e- posten med "Kunderåd".  


Dersom du fortsatt er uenig i skadebehandlers avgjørelse, så har du alltid anledning til å sende inn en klage til Finansklagenemnda (FinKN). 

Finansklagenemnda (FinKN)
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo