Oslo / Lysaker

Winterbergh har i dag flere agenter som formidler både private skadeforsikringer og bedriftsforsikringer. I menyen over finner oversikt over de ulike agentene.

Cecilie Bugge

Ansvarlig leder Gunnar Bugge Assuranceforretning AS Telefon 67 21 10 85 Mobil

Org nr 957 084 486

Caroline Borch-Nielsen

Ansvarlig leder Concilii Telefon Mobil 90 87 67 70

Org nr 918 198 601