Winterbergh Avtalen

Image gradient

Vennebonus – Din del av overskuddet.

Vi lykkes med å holde prisene nede takket være ansvarlige kunder som bidrar med å invitere ansvarlige bekjente til å bli nye kunder. Jo flere ansvarlige kunder, jo færre skader i forhold til innbetalingene, og jo lavere priser. Det er "By invitation only" Winterbergh er bygget på. Og vi lykkes. Derfor vil vi nå premiere dine invitasjoner.

Personlig rådgiver

Betyr én person, ett sted og fokus på deg.

  • Vi har ingen tastevalg. Du kommer rett til din rådgiver og vi svarer telefonen innen 30 sekunder.

Winterbergh helsetelefon

Winterbergh Helsetelefons rådgivningstjeneste betjenes av spesialtrente og erfarne sykepleiere 24 timer i døgnet året rundt. Lege er tilgjengelig i tidsrommet 08.00-22.00 alle dager. 

Ring Winterbergh helsetelefon på tlf 22 13 91 36 

Utvidet informasjon om fordelen kan du lese her

 

Kundebonus

Alle nye totalkunder i Winterbergh får 15 % i kundebonus, en rabatt som øker for hvert år du er skadefri. For hvert skadefrie år vil kundebonusen øke med 1 % opp til maksimalt 25 %.

 

Trygghetsgaranti

Innebærer at vi kontakter deg ca. en måned før hovedforfall.

  • Vi sjekker alle dine forsikringer sammen med deg slik at du verken er over- eller underforsikret.
  • Hos oss er du, frem til hovedforfall, automatisk forsikret for 2 000 km ekstra kjørelengde, kr 500 000,- i nyanskaffelser til innbo eller påbygg og har ulykkesforsikring på kr 100 000,- for nye barn og barnebarn.

Fast Track

Først i køen ved skade.

Det betyr at vi melder tilbake til deg aller senest innen 24 timer ved anmeldelse av en ny skadesak. Som regel får du tilbakemeldingen innen et par timer.

  • Dersom vi mot formodning bruker mer enn 24 timer på å respondere etter en meldt skade, slipper du egenandelen (inntil kr 4 000,-) Ringer du i helgen, må vi selvsagt få en arbeidsdag på oss.