Trafikkavgift

Image gradient

I 2018 ble årsavgiften omdøpt til trafikkavgift til staten, og det er forsikringsselskapene som skal kreve inn den nye trafikkavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.


Hensikten med endringen er å forenkle statens rutiner og gi bileiere større fleksibilitet. Ved å innføre en slik ordning vil du få en samlet faktura for trafikkavgift og din forsikring. Det er fortsatt staten som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten, og har ingen fortjeneste ved denne jobben.

Hvem gjelder trafikkavgiften for
Trafikkavgiften gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvarsforsikring. For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift på vanlig måte. Det er ingen ansvarsforsikring for campingvogner eller tilhengere, og derfor er det heller ingen trafikkavgift.


Når og hvordan betale trafikkavgiften
Betaler du forsikringen månedlig, vil trafikkavgift bli lagt til faktura på forsikringen som gjelder for januar 2019 og du vil deretter få månedlige trekk sammen med forsikringen din. Betaler du forsikringen i ett årlig beløp, vil du få en egen faktura for avgiften fra 1. januar 2019 til datoen for hovedforfallet ditt i 2019.


Leasingavtale på bilen din
Har du leaset bil der forsikringen er inkludert i leasingavtalen, er det leasingselskapet som betaler trafikkavgiften. Du må derfor regne med at leien du betaler for bilen blir endret. Har du en leasingavtale der forsikring ikke er inkludert, og du tar selv hånd om forsikringen, så vil du betale trafikkavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv.

 

Veterankjøretøy/ bruk av bil deler av året
Trafikkavgift gjelder for alle kjøretøy som har betalt årsavgift, men det vil kun være trafikkavgift for kjøretøy som har skilter og er forsikret. Bruker du kun veterankjøretøyet i sommerhalvåret, skal du ikke betale trafikkavgift for perioden kjøretøyet er avskiltet.


For spørsmål vedrørende dine forsikringer eller trafikkavgift, ta kontakt med din rådgiver på 67 21 10 00.