Villa/innbo

Image gradient
Winterbergh tilbyr to ulike dekninger på villa/ innboforsikring. Velg mellom Winterbergh standard-dekning eller utvidet dekning Winterline. Din rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov og gir deg råd om innbosum. 

Villa/ innbo standard 

 • Brann
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Vann og rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk
 • Naturskade
 • Skade ved snøtyngde eller snøpress
 • Hageanlegg
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud
 • Husleietap
 • Merutgifter offentlig påbud
 • Rettshjelp
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Ekstraordinær svikt i bygningens bærekonstruksjon

 

Villa Winterline (utvidet dekning)

 • Økt forsikringssum for en rekke av dekningene 
 • Utvidet dekning ved vannskader
 • Dekning ved hussopp og råteskader 
 • Skader ved insekter og dyr
 • Ombygging ved invaliditet inntil kr. 250 000 
 • Dekning for følgeskade ved utett våtrom
 • Totalskade ved mer enn 75% skade