Vertikal Helseforsikring

Image gradient
Du kan ikke velge når du blir syk, men du kan velge at du kommer raskt til behandling. Vertikal Helseassistanse er vår foretrukne samarbeidspartner innen helseforsikring og vil bistå våre kunder med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen. For oss er det viktig at du som vår kunde opplever et omsorgsfullt behandlingsløp og at du får personlig medisinsk oppfølging. Kun det beste er godt nok for en Winterbergh kunde. Derfor har vi valgt Vertikal Helse for deg.

Før du kan benytte forsikringen må din fastlege/allmenlege først utstede en henvisning til spesialist.

VH_Logo_RGB_Farge_utenIf.png

Klikk her for å registrere en sak hos Vertikal Helseassistanse

 

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Helseforsikring
Forsikringen dekker:
Inkludert
Medisinske råd og tjenester
Medisinsk utredning og behandling
Fysikalsk behandling
Psykologbehandling
Rus- og spillavvenning