Vertikal Helseforsikring

Image gradient
Du kan ikke velge når du blir syk, men du kan velge at du kommer raskt til behandling. Vertikal Helseassistanse er vår foretrukne samarbeidspartner innen helseforsikring og vil bistå våre kunder med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen. For oss er det viktig at du som vår kunde opplever et omsorgsfullt behandlingsløp og at du får personlig medisinsk oppfølging. Kun det beste er godt nok for en Winterbergh kunde. Derfor har vi valgt Vertikal Helse for deg.

Helseforsikring fra Vertikal Helse inkluderer:

 • Time hos legespesialist innen 7 eller 10 dager (avhengig av hvilken dekning du velger)
 • Time for behandling innen 10 eller 20 dager (avhengig av hvilken dekning du velger)
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Dekning av kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • 5 fysikalske behandlinger uten henvisning
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager etter henvisning fra lege
 • 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Behandling av spill- rusavvenning
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om Second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Helseformidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY - legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale

Før du kan benytte forsikringen må din fastlege/allmenlege først utstede en henvisning til spesialist.

VH_Logo_RGB_Farge_utenIf.png

Klikk her for å registrere en sak hos Vertikal Helseassistanse