Verdigjenstand

Image gradient

Eier du verdifulle gjenstander som for eksempel smykker, bunad, kunst eller har et dyrt kamera, så er det ikke sikkert at disse gjenstandene dekkes fullt ut av din innboforsikring. Da kan det være lurt å kjøpe en verdisakforsikring.

Fordelen med en verdisakforsikring er at den dekker nesten alle typer skader, også når gjenstanden er i bruk. Du bestemmer selv forsikringssummen på verdisakforsikringen, men det kreves taksering på enkelte gjenstander dersom verdien overstiger visse beløp.

Kontakt din personlige rådgiver for råd i forbindelse med forsikring på verdigjenstand og vilkår for forsikringen.

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Verdigjenstand
Forsikringen dekker:
Inkludert
Uhell
Tap
Tyveri