Ulykke

Image gradient

Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved ulykker som fører til varig fysisk skade (medisinsk invaliditet).

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Ulykkesforsikring
Forsikringen dekker:
Inkludert
Medisinsk invadilitet
Behandlingsutgifter
Dødsfall