Reise

Image gradient

Helårs reiseforsikring gjelder i hele verden. Forsikringen omfatter blant annet reisegods, sykdom og ulykke på reise.

Du kan velge mellom følgende to produkter

  • Standard Singel og Familie:

    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 45 dager.

  • Winterline Singel og Familie:

    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 60 dager

Singeldekning omfatter kun den forsikrede, mens familiedekningen i tillegg omfatter samboer/ektefelle samt hjemmeboende barn inntil 21 år.

Kontakt din rådgiver for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Les mer om Koronaviruset her.

 

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Reise
Forsikringen dekker:
Winterline
Standard
Utgifter ved sykdom eller ulykke
Ulykkesforsikring
Reisegods
Forsinket bagasje
Forsinkelser
Avbestilling av reise
Rettshjelp og ansvarsforsikring
Kjæledyr
Egenandel på leiebil