Motor

Image gradient
Winterbergh sin motorforsikring har fire ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra Winterbergh ansvar til vår toppdekning Winterline. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer for deg.

Trenger du informasjon om bonus på bil, les mer her.

 

Dekninger:

Winterbergh Ansvar

 • Personskade på fører og passasjer.
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet.
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander.
 • Skade påført andre kjøretøy.
 • Rettshjelp.

Winterbergh Delkasko

 • Brannskade.
 • Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag.
 • Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av fabrikkmontert utstyr uten begrensning i beløp. Ettermontert utstyr dekkes med inntil 10 000 kroner.
 • Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse med innbrudd eller tyveri.
 • Glassruteskader – knusing og sprekker.
 • Assistanse i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.
 • Skade under ferge- eller togtransport (gjelder ikke i land- eller ombordkjøring).

 

Winterbergh Kasko

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning - f.eks. stormskade.
 • Utgifter til assistanse i Europa utenfor Norden.
 • Leiebil eller 125 kroner for hver dag bilen står på verksted i inntil 10 dager når kaskoforsikringen betaler skaden eller motparten har skylden.
 • Bagasje inntil kr. 5 000.

 

Winterline (utvidet dekning)

 • Vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel, får du fabrikkny bil. 
 • Erstatning for skader som plutselig oppstår på bilens motor og girkasse.
 • Leiebil som under kaskoforsikring, men også ved motor- og girkasseskader. Du kan få større leiebil enn hva som dekkes av kasko, og vi dekker hele tiden bilen din står på verksted. Bruker du ikke leiebil, får du kontant utbetalt 250 kroner per dag, regnet ut fra normal reparasjonstid.