Innbo

Image gradient

En innboforsikring sikrer dine verdier i hjemmet ditt. Winterbergh tilbyr to ulike dekninger av innboforsikring. Velg mellom Winterbergh standard-dekning eller utvidet dekning Winterline. Din rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov og gir deg råd om innbosum. 

Innbo
Forsikringen dekker:
Winterline
Standard
Brannskade
Vannskade
Tyveri, innbrudd og skadeverk
Naturskade
Ansvar og rettshjelp
Sykkelforsikring
Bekjempelse av mus og rotter, skjeggkre og andre skadeinsekter
Ombygging av bolig etter ulykke
Flytteforsikring
ID-Tyveri & Web Clean up