Innbo

Image gradient

En innboforsikring sikrer dine verdier i hjemmet ditt. Winterbergh tilbyr to ulike dekninger av innboforsikring. Velg mellom Winterbergh standard-dekning eller utvidet dekning Winterline. Din rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov og gir deg råd om innbosum. 

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2021

Innbo
Forsikringen dekker:
Winterline
Standard
Brannskade
Vannskade
Tyveri, innbrudd og skadeverk
Naturskade
Ansvar og rettshjelp
Sykkelforsikring
Bekjempelse av skadeinsekter
Ombygging av bolig etter ulykke
Flytteforsikring
ID-Tyveri & Web Clean up