Fritidshus

Image gradient
Winterbergh tilbyr to ulike dekninger for fritidshus. Velg mellom Winterbergh Fritidshus standard eller Fritidshus Winterline som er en utvidet dekning. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov. 

Fritidshus standard

 • Brann
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Vann og rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk
 • Naturskade
 • Skade ved snøtyngde eller snøpress
 • Hageanlegg
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud
 • Husleietap
 • Merutgifter offentlig påbud
 • Rettshjelp
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Ekstraordinær svikt i bygningens bærekonstruksjon

 

Fritidshus Winterline (utvidet dekning)

 • Økt forsikringssum for en rekke av dekningene 
 • Utvidet dekning ved vannskader
 • Dekning ved hussopp og råteskader 
 • Skader ved insekter og dyr
 • Ombygging ved invaliditet inntil kr. 250 000 
 • Dekning for følgeskade ved utett våtrom
 • Totalskade ved mer enn 75% skade