Båt

Image gradient

Båt standard

 • Brann og tyveri.
 • Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Skader ved tyveri og hærverk.
 • Skade etter sammenstøt, kantring og synking.
 • Andre skader som følge av annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
 • Skade på mast/bom ved brudd og følgene av dette.
 • Transportskade på båt og tilbehør.
 • Båtredning.
 • Vrakfjerning etter skade (10 prosent av forsikringssummen).

 

Båt Winterline (utvidet dekning)

 • Bagasje dekkes med inntil kr. 30 000,-.
 • Omfatter fastmontert utstyr uten begrensning i forsikringssum.
 • Inkluderer ekstra utenbordsmotor, jolle, seilbrett og lignende.
 • Avbruddsforsikring ved brann eller tyveri av båten i sommersesongen (1. mai–31. august).
 • Ekstrautgifter ved henting av båt etter personredning.
 • Personredning, dvs. kostnader til ekstra oppholdsutgifter eller hjemreise dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen.