Transport

Image gradient

Forsikring for varer og utstyr under transport

En transportforsikring dekker skader som kan oppstå på handelsvarer og annet utstyr under transport i inn- og utland. Forsikringen gjelder når bedriften bærer risikoen eller har forsikringsplikt i henhold til kjøps- eller salgsavtalen. Forsikringen kan tegnes som en årsforsikring eller for en enkelt transport.

Winterbergh tilbyr transportforsikring på tre forskjellige vilkår:

A-vilkår - Alle farer

B-vilkår - Utvidet transportulykke

C-vilkår - Transportulykke

I tillegg tilbyr vi utvidelser og tilleggsvilkår slik at forsikringen kan tilpasses din bedrifts behov.

Transport
Forsikringen dekker:
A vilkår
B vilkår
C vilkår
Sammenstøt
Sunket skip
Kantret skip
Grunnstøtning
Velting, avsporing og utforkjøring
Styrtet lufttransportmiddel
Kjørt av rullebanen
Brann, lynnedslag eller eksplosjon
Naturkatastrofer
Felleshavarikostnader
Overbord
Flom i transittlager
Lasting eller lossing
Nødhavn
Tyveri
Alle Farer
Tilleggsdekninger
Utvalgte tilleggsdekninger:|
A vilkår
B vilkår
C vilkår
Bedriftsflytting
Egne varer i egen bil
Messe/utstillingsforsikring
Termoklausul
Verktøy