Person

Image gradient
Winterbergh har et bredt spekter personalforsikringer som kan tilpasses den enkelte bedriftens behov. Alt fra den grunnleggende lovpålagte yrkesskadeforsikringen til gode utvidede forsikringsdekninger som gir de ansatte trygghet og bedriften et konkurransefortrinn i rekrutteringsprosesser.

Winterbergh tilbyr følgende forsikringer for personer i bedrifter: 

  • Helseforsikring
  • Yrkesskade
  • Reise
  • Sykeavbrudd
  • Sykelønn
  • Fritidsulykke
  • Gruppeliv
  • Ulykkesforsikring