Næringsbygg

Image gradient

Forsikringen omfatter dekninger for skader som et bygg kan bli utsatt for som brann, vannskade, tyveri, naturskade. Se oversikt nedenfor.

Forsikringen kan tegnes for både store og små bygninger.

 

Næringsbygg
Forsikringen dekker:
Dekket
Brann
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Rørbrudd
Vann og annen væske
Tyveri og hærverk
Snøtyngde, snøpress, ras fra tak
Huseieransvar
Naturskade
Tilleggsdekninger Næringsbygg
Følgende dekninger kan kjøpes som tillegg::
Dekket
Husleietap