Eiendom

Image gradient
En bygningsforsikring dekker skader som kan oppstå som følge av brann, vann, hærverk eller innbrudd. Forsikringen kan utvides til å omfatte husleietap dersom bygningen ikke kan benyttes etter forsikringsskade.

Forsikringsprodukter:

  • Bygning
  • Avbrudd
  • Prosjekt
  • Maskiner, eiendeler og varer

Winterbergh Bedrift gir deg gode råd om hvilke produkter du trenger til din næringseiendom.