Arbeidsmaskin

Image gradient

Rullende maskiner i bedriften

Trucker på lageret, traktor for å klippe gress om sommeren og måke parkeringsplassen om vinteren eller andre arbeidsmaskiner som er nødvendige i bedriften. Vår arbeidsmaskinforsikring kan dekke ditt forsikringsbehov.

Arbeidsmaskin
Forsikringen dekker:
Kasko
Delkasko
Brann og tyveri
Bilansvar
Ansvar
Brann
Tyveri
Hærverk
Kollisjon
Utforkjøring og velting