Ansvar

Image gradient
Ansvarsforsikring kan dekke det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan komme i dersom tredjeperson får et økonomisk som følge av feil eller forsømmelser fra bedriftens side. Forsikringens innhold samt forsikringssum tilpasses den enkelte bedrifts behov.

Winterbergh tilbyr ulike forsikringer

  • Bedriftsansvar
  • Produktansvar
  • Formuesansvar
  • Ansvar for rådgivende ingeniør/arkitekt
  • Byggherreansvar
  • Styreansvar