Annet

Winterbergh tilbyr en rekke ulike forsikringer for deres bedrift. Vi skreddersyr en pakke som passer deres behov basert på type næring, antall ansatte og eventuelle ønsker om  utvidede forsikringsdekninger for de ansatte. 

Transport
En transportforsikring dekker skader som kan oppstå på handelsvarer og annet utstyr under transport i inn- og utland. Forsikringen gjelder når bedriften bærer risikoen eller har forsikringsplikt i henhold til kjøps- eller salgsavtalen. Forsikringen kan tegnes som en årsforsikring eller for en enkelt transport.

Winterbergh tilbyr vanligvis transportforsikring på to forskjellige vilkår:

A-vilkår:

 • Dekker alle farer som godset kan bli utsatt for med noen unntak.

C-vilkår er en begrenset forsikring som dekker:

 • Transportmiddelets havari (kollisjon, utforkjøring, velt, avsporing, synkning mm)
 • Brann, lynnedslag eller eksplosjon.
 • Naturkatastrofer som jordskjelv, vulkanutbrudd, jord- eller snøskred.


Arbeidsmaskin

Trucker på lageret, traktor for å klippe gress om sommeren og måke parkeringsplassen om vinteren eller andre arbeidsmaskiner som er nødvendige i bedriften. Vår arbeidsmaskinforsikring kan dekke ditt forsikringsbehov. 

Ansvar

 • Personskade på fører og passasjer
 • Skade på personer utenfor kjøretøyet
 • Skade påført bygninger og andre gjenstander
 • Skade påført andre kjøretøy
 • Rettshjelp

Delkasko

 • Brann
 • Tyveri

Kasko

 • Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
 • Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning - f.eks. stormskade
 • Avbrudd
 • Avtalt dagserstatning i inntil 43 dager dersom kjøretøyet ikke kan benyttes etter kaskoskade