Bedrift

Image gradient
Bedriftsforsikring er en kombinert forsikring basert på din bedrifts individuelle behov. 

Forsikringens hoveddekninger gir erstatning ved skade på maskiner, inventar og løsøre, varer, avbrudd, ansvar. I tillegg finnes det en rekke tilleggsdekninger. Hvilke bedriftsløsning du velger, er avhengig av hvilke virksomhet du driver og om du er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt i eget selskap. 

 

Winterbergh sine rådgivere gir deg god informasjon om hvilke dekninger som passer deg og din bedrift.