Bedriftsforsikring

Image gradient

Bedriftsforsikring er en kombinert forsikring med dekninger som kan tilpasses basert på din bedrifts individuelle behov. 

Forsikringen kan omfatte:

  • Maskiner, inventar løsøre
  • Varer
  • Avbruddstap etter skade
  • Ansvar

I tillegg har forsikringen en mengde inkluderte tilleggsdekninger samt valgfrie tillegsdekninger som gjør at vi kan skreddersy en forsikringsdekning som passer bedriftens behov.

Bedriftsforsikring
Forsikringen dekker:
Maskiner inventar og løsøre
Varer
Avbruddstap
Ansvar
Rettslig erstatningsansvar
Brannskade
Tyveri og hærverk
Vann og annen væske
Elektrisk fenomen
Ran og overfall
Snøtyngde og snøpress