Forsikringsgiver og formalia

Bak etableringen av Winterbergh er det mye erfaring og kompetanse. Winterbergh er heleid av WaterCircles Forsikring ASA. De ansatte som møter kundene er de viktigste aksjonærene.  Det er de som er nærmest kundene, og som vil bidra til utvikling av selskapet på sikt. 

Lov om forsikringsformidling av 1.1.2006 setter bl.a. visse krav til hvilke opplysninger et forsikringsagentur må gi om seg selv.

Winterbergh forsikring er et merkenavn utviklet av:

Watercircles Norge AS
Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 995 544 830

WaterCircles Norge AS er oppført i Enhetsregisteret og agentregisteret på http://www.watercircles.com
Andre merkenavn til Watercircles Norge AS er WaterCircles forsikring.

Forsikringsgiver

Med mindre annet er angitt i forsikringsbeviset er forsikringsgiver (forsikringsselskap) WaterCircles Forsikring ASA
Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 915 495 486 

WaterCircles Norge AS er heleid av WaterCircles Forsikring ASA. Winterbergh forsikring tilrettelegger og administrerer forsikringer på vegne av forsikringsgiver. Winterbergh forsikring er et merkenavn fra WaterCircles Norge AS.

Garanti for skadeoppgjør

WaterCircles Forsikring ASA er medlem i den norske Garantiordningen for skadeforsikring. Garantiordningen skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Dette betyr at erstatningskrav kan dekkes selv om forsikringsselskapet selv ikke er i stand til oppfylle sine forpliktelser ved en forsikringsutbetaling. Som kunde kan du derfor være trygg på at du får din rettslige erstatning, uavhengig av hvilken leverandør du velger. 

Les mer om ordningen på Regjeringens nettsider her, eller på http://www.garantiordningen.no