By Invitation Only

Service, trygghet og enkelhet

Winterbergh er en forsikringspartner for deg som ønsker å benytte tiden på alt annet enn forsikringer. Vi bistår våre kunder med individuell service og rådgivning. Alle våre kunder har sin egen rådgiver, og alle våre rådgivere har lang erfaring, både innen forsikring og service. Dette er den viktigste forutsetningen for at du skal oppleve at trygghet er enkelt, og at tryggheten blir levert med god service.

For deg og din bedrift

Vi har valgt å konsentrere vår virksomhet på privatpersoner som har mer enn gjennomsnittet å forsikre, og på små og mellomstore bedrifter. Dermed kan vi løse hele bedriftsledelsens behov i én avdeling, og med én person. Ikke bare bedriftsledelsen, men også nøkkelpersoner i bedriften.

By invitation only

"Fordi vi ikke er til for alle, er vi desto mer til for deg!" Dette er vår grunntanke. Vi har valgt å tilby et forsikringsfellesskap til kunder som er ansvarlig, som har en del å forsikre, og som setter pris på personlig service fremfor telefonkø. Alle våre kunder kommer til oss kun basert på anbefalinger. Vi lever av våre kunders opplevelse av oss, og av de anbefalinger våre kunder gir oss.

Winterbergh forsikring  Telefon: 67 21 10 00, Telefax: 67 21 10 01 Postboks 451, 1327 Lysaker.
Besøksadresse: Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker.
Copyright © 2011 Winterbergh forsikring. Teknisk: OXX Content Server

Page rendered: 21.11.2014 02:59:58
OXX.Authorization.User.Username: winterbergh (NO)